FAQ

Heeft u een vraag over de Klimaateffectatlas voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)? Kijk dan eens of uw vraag op deze pagina staat met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via de Helpdesk.

Algemeen

Voor wie is de Klimaateffectatlas BES bedoeld?

De Klimaateffectatlas BES is in de eerste plaats bedoeld voor professionals die zich direct of indirect bezighouden met klimaatadaptatie op de BES-eilanden. Ook is de atlas geschikt voor onderwijsinstellingen, studenten van hogescholen en universiteiten, bedrijven en inwoners.  Op dit moment is de atlas vooral voor lokale en regionale bruikbaar om in gesprek te gaan over de kwetsbaarheden, bijvoorbeeld in risicodialogen. Om adaptatieplannen te kunnen maken is extra informatie nodig.

Wat staat er in de atlas?

De Klimaateffectatlas BES bevat een kaartviewer en klimaatverhalen voor Bonaire. Daarnaast staan er klimaatstatistieken in voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius. In de toekomst zullen er ook kaartviewers en klimaatverhalen komen voor Saba en Sint Eustatius.

Waarvoor kunt u de Klimaateffectatlas BES gebruiken?

De kaarten in de atlas kunnen worden gebruikt om een eerste beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatverandering in een bepaald gebied en wat dit kan betekenen voor de bewoners en het milieu. Maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen de atlas gebruiken om gesprekken te voeren over de gevolgen van klimaatverandering.

Hoe is de Klimaateffectatlas BES ontstaan?

De Klimaateffectatlas voor Europees Nederland is in 2007 ontstaan vanuit de behoefte van verschillende provincies en kennisinstellingen om landelijke klimaatinformatie op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken. Deze atlas wordt sinds 2012 beheerd door stichting CAS (Climate Adaptation Services). In 2023 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan CAS de opdracht gegeven om een Klimaateffectatlas te ontwikkelen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hoe vaak krijgt de Klimaateffectatlas een update?

Het doel is om de Klimaateffectatlas BES jaarlijks te updaten met nieuwe, aanvullende kaarten zodra daar de kans voor is of als er nieuwe data beschikbaar zijn.  

Gebruik

Hoe gebruikt u de Klimaateffectatlas BES?

De atlas bestaat uit een kaartviewer en klimaatverhalen voor Bonaire, en klimaatstatistieken voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In de kaartviewer ziet u meteen alle kaarten die er zijn en deze kunt u direct bekijken. De klimaatverhalen geven uitleg bij de kaarten in de viewer en helpen om deze te gebruiken.

Hoe gebruikt u de klimaatverhalen?

De klimaatverhalen geven achtergrondinformatie bij de belangrijkste kaarten uit de viewer. Ze geven uitleg bij wat u op de kaarten ziet en helpen u om met de informatie aan de slag te gaan. De klimaatverhalen gaan over verschillende onderwerpen, zoals ‘Toekomstige kustlijnen’, ‘Landoppervlakte-temperatuur’ en ‘Gezondheid van het koraalrif’. U vindt de klimaatverhalen via het tabblad in de menubalk. Ook is het mogelijk om vanuit een kaart in de viewer door te klikken naar het kaartverhaal dat erbij hoort. Dat kan door onder de legenda rechts op het scherm te klikken op ‘Meer informatie’. 

Hoe gebruikt u de kaartviewer?

In de kaartviewer zitten alle kaarten. Links op het scherm zit een venster met de kop ‘Kaartlagen toevoegen’. In dit vak kunt u kiezen welke kaart of kaarten u wilt zien. De kaarten worden ‘kaartlagen’ genoemd omdat het ook mogelijk is om meerdere kaarten over elkaar heen te leggen. Met de zoomfunctie kunt u inzoomen op uw eigen buurt.

Hoe kunt u ‘Bekijk kaartlagen’ gebruiken?

Heeft u een of meer kaartlagen geselecteerd in het linker venster? Klik dan rechtsboven op ‘Bekijk kaartlagen’. Er verschijnt dan rechts een blokje waarin u een klimaatscenario kunt selecteren. U kunt het huidige klimaat vergelijken met vier scenario’s: het scenario ‘Laag’, met beperkte klimaatverandering, en het scenario ‘Hoog’, waarin het klimaat sterk verandert in 2050 en 2100. De grijze velden onder elke kaartlaag geven aan welke scenario’s beschikbaar zijn voor die specifieke kaart. Ziet u een kaart niet waarop u heeft geklikt? Dan is de kaart waarschijnlijk niet beschikbaar voor het scenario dat u heeft geselecteerd. Probeer dan het huidige klimaat of een ander scenario te selecteren.

Data

Wat is het verschil tussen de kaartviewer en de klimaatverhalen?

In de Klimaateffectatlas komt u eerst terecht in de kaartviewer. Daar staan alle kaarten met een korte toelichting. De klimaatverhalen geven achtergrondinformatie bij de belangrijkste kaartlagen uit de viewer en helpen om deze kaarten te begrijpen en te gebruiken.

Hoe kunt u kaartbeelden downloaden?

Wilt u een pdf van een kaartbeeld downloaden? Klik dan op het printer-icoon in de viewer. Als u de GIS-bestanden wilt, kunt u deze opvragen met het formulier onder het tabje ‘Data opvragen’.

Welke data zijn voor de klimaatstatistieken gebruikt?

Voor de klimaatstatistieken over Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben we gebruikgemaakt van de KNMI’23-klimaatscenario's. De scenario’s geven de bandbreedte weer waarbinnen klimaatverandering zich waarschijnlijk zal ontwikkelen.

Hoe kunt u de achterliggende data downloaden?

Wilt u de GIS-bestanden van de Klimaateffectatlas BES downloaden? Dan kunt u deze opvragen met het formulier onder het tabje 'Data opvragen'. Dit is gratis omdat het open data zijn, van Geopackage/Geotiff. Gaat u deze data gebruiken, bijvoorbeeld in een presentatie of artikel? Vermeld dan ook de bron: ‘Klimaateffectatlas BES, 2023’. Dit is verplicht omdat de data vallen onder de Creative Commons licentie (CC BY 4.0). Daarnaast is het goed om te verwijzen naar de onderliggende gegevensbron: de organisatie die de kaart ontwikkeld heeft. Deze informatie staat onder de legenda.

Wat voor gegevens zijn er voor de atlas gebruikt?

De Klimaateffectatlas BES is gebaseerd op open data en kan gratis worden gebruikt. De atlas geeft niet alleen een eerste indruk van hoe klimaatverandering de BES-eilanden nu en in de toekomst kan beïnvloeden, maar bevat ook kaarten met basisinformatie, zoals over het bodemgebruik of het natuurlijk systeem.

Hoe kunt u de data gebruiken in ArcGIS?

Wilt u de data uit de Klimaateffectatlas BES gebruiken voor uw eigen GIS-set zonder de onderliggende data te downloaden? Laad de kaartlagen van de atlas dan in je eigen GIS-set als online kaartdiensten in WMS (Web Mapping Services). Gebruik hiervoor deze URL.

Is het toegestaan om data uit de Klimaateffectatlas BES te gebruiken voor andere toepassingen?

Ja, u mag data uit de Klimaateffectatlas BES gebruiken voor andere toepassingen. Het zijn namelijk open data. De atlas is gebaseerd op open data, omdat overheden en bedrijven de informatie dan vrij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor risicodialogen. Gebruikt u data uit de Klimaateffectatlas BES? Vermeld dan wel de bron: ‘Klimaateffectatlas BES, 2024’. Dit is verplicht omdat de data vallen onder de Creative Commons licentie (CC BY 4.0). Ook is het goed om te verwijzen naar de onderliggende gegevensbron: de organisatie die de kaart ontwikkeld heeft. Deze informatie staat onder de legenda.

Wat kost het om data uit de Klimaateffectatlas te gebruiken?

De Klimaateffectatlas BES is een open platform: de informatie is openbaar. Daarom kan iedereen de data uit de atlas gratis gebruiken. U kunt de data gratis downloaden als pdf-bestand in de viewer. Ook kunt u de data gratis in GIS-formaat krijgen. 

Wie is er aansprakelijk als data uit de atlas niet blijkt te kloppen?

De kaarten uit de atlas zijn bedoeld om een gevoel te krijgen bij de omvang van klimaateffecten en om het thema klimaatadaptatie op de agenda te krijgen. Omdat de kaarten zijn gebaseerd op landelijke data, zijn ze niet geschikt voor lokale besluitvorming. De betrokken kennisinstellingen en Stichting CAS aanvaarden daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van aannames die zijn gebaseerd op teksten of kaarten uit de Klimaateffectatlas BES.

Hoe nauwkeurig zijn de data? Wat is de resolutie ervan?

De kaarten in de Klimaateffectatlas BES geven een beeld op eilandniveau. Op lokaal niveau is het beeld meestal. De ruimtelijke resolutie verschilt per kaartlaag. Klik op de knop ‘Meer informatie’ in elk kaartlaag als u meer wilt weten over een kaart.

Kaartinformatie

Wie hebben de kaarten uit de atlas ontwikkeld?

Verschillende kennisinstellingen hebben de kaarten uit de Klimaateffectatlas BES ontwikkeld. Bij elke kaartlaag vindt u via ‘Meer informatie’ welke partij de kaart heeft ontwikkeld. Dit staat rechts in het blokje ‘Kaartlagen bekijken’ onder de legenda. Ook onder het tabje 'Over ons' kunt u meer lezen over de ontwikkelaars van de atlas.

Hoe sterk verandert het klimaat volgens de Klimaateffectatlas BES?

Hoe ons toekomstig klimaat er precies uit zal zien is onzeker. Op 9 oktober 2023 heeft het KNMI de klimaatscenario’s voor Nederland en de BES-eilanden geüpdatet. Deze scenario’s zijn gebaseerd op twee parameters:

  • De onzekerheid in CO₂-uitstoot. Deze varieert van Laag (beperkte temperatuurstijging, in lijn met het Akkoord van Parijs) tot Hoog (hoge temperatuurstijging – hoogste emissiescenario).
  • De range van het klimaatmodel. Deze varieert van Droog (er valt jaarlijks minder neerslag) tot Nat (er valt jaarlijks meer neerslag).  

Samen geven de klimaatscenario’s de bandbreedte weer waarbinnen klimaatverandering zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. De Klimaateffectatlas BES toont de twee klimaatscenario’s die het verst uit elkaar liggen. Het hoge scenario komt overeen met het worstcasescenario, waarin het klimaat het sterkst verandert. Het lage scenario komt overeen met de minst ernstige variant, waarin het klimaat het minst verandert. De Klimaateffectatlas BES toont per kaartlaag de beschikbare scenario’s: niet altijd zijn alle scenario’s beschikbaar.

Meer informatie over de KNMI’23-klimaatscenario’s kunt u vinden op de website van het KNMI.

Staan alle mogelijke gevolgen van klimaatverandering in de atlas?

De viewer bevat kaartlagen op basis van de beschikbaarheid van (ruimtelijke) open data. Niet alle mogelijke gevolgen van klimaatverandering zijn in kaart gebracht. Sommige gevolgen kunnen ook niet in kaart worden gebracht.

Sluiten